Tento atlas navazuje na Atlas ryb a najdete tu různé další živočichy, se kterými se můžete setkat při potápěníRudém moři na korálových útesech v okolí Hurghady (Egypt). O tom, že je život Rudého moře opravdu pestrý, se můžete přesvědčit na vlastní oči. Naleznete tu savce, plazy, ostnokožce, hlavonožce, plže, mlže, mnohoštětinatce i korýše... Najdete tu i článek o mořských rostlinách a řasách. Podívejte se také na atlasu korálů, tedy dalších živočichů, kteří se podobně jako medúzy a sasanky řadí mezi žahavce.
 

Delfíni
Delfíni - Hraví a inteligentní mořští savci spolu komunikují
Mořské želvy - Karety
Mořské želvy - karety - Plazi s ochranným krunýřem
Hvězdice
Hvězdice - Prastaří živočichové se schopností regenerace
Lilijice a hadice
Lilijice a hadice - Ostnokožci připomínající květiny
Ježovky
Ježovky - Mořští ježci s jedovatými ostny čistí koráli
Sumýši
Sumýši - Takzvané mořské okurky, které čistí dno
Chobotnice
Chobotnice - Chytří hlavonožci s dokonalou kamufláží
Sépie a olihně
Sépie a olihně - Inteligentní měkkýši a opalizující lovci
Nahožábří plži
Nahožábří plži - Pestře zbarvení mořští slimáci
Plži s ulitou
Plži s ulitou - Mořští šneci s rozmanitými obydlími
Homolice, sudanky a tritonky
Homolice, sudanky a tritonky - Jedovatí nebo odolní proti jedům
Mlži
Mlži - Mušle vrostlé v útesu připomínající pootevřená ústa
Ploštěnky
Ploštěnky - Nejedná se o plže, ačkoli jsou jim podobní
Rournatci
Rournatci - Ozdobní červi, vánoční stromky žijící v trubici
Krabi a poustevníčci
Krabi a poustevníčci - Noční symfonie tisíců klepítek
Krevety
Krevety - Drobní korýši sloužící často jako čističi
Sasanky
Sasanky - Vypadají jako květ, ale jsou to žahaví dravci
Medúzy, žebernatky a salpy
Medúzy, žebernatky a salpy - Návštěvníci z kosmu
Mořské houby - Houbovci
Houbovci - Mořské houby jsou živočichové a filtrují vodu
Pláštěnci
Pláštěnci - Rosolovité sumky někdy připomínají houbovce
Mořské rostliny a řasy
Mořské rostliny a řasy - Významně se podílejí na okysličování atmosféry

Říše Živočichové (Animalia):
kmen Strunatci (Chordata) - třída Savci (Mammalia) - Delfíni (Tursiops)
kmen Strunatci (Chordata) - třída Plazi (Reptilia) - Karety (Eretmochelys, Chelonia)
kmen Strunatci (Chordata) - třída Salpy (Thaliacea) - Salpy (Salpa)
kmen Strunatci (Chordata) - třída Sumky (Ascidiacea) - Sumky (Stolidobranchia, Phlebobranchia)
kmen Ostnokožci (Echinodermata) - třída Hvězdice (Asteroidea)
kmen Ostnokožci (Echinodermata) - třída Lilijice (Crinoidea)
kmen Ostnokožci (Echinodermata) - třída Hadice (Ophiuroida)
kmen Ostnokožci (Echinodermata) - třída Ježovky (Echinoidea)
kmen Ostnokožci (Echinodermata) - třída Sumýši (Holothuroidea)
kmen Měkkýši (Mollusca) - třída Hlavonožci (Cephalopoda) - řád Chobotnice (Octopoda)
kmen Měkkýši (Mollusca) - třída Hlavonožci (Cephalopoda) - řád Sépie (Sepiida)
kmen Měkkýši (Mollusca) - třída Hlavonožci (Cephalopoda) - řád Krakatice (Teuthida) - Olihně (Loligo)
kmen Měkkýši (Mollusca) - třída Plži (Gastropoda) - Zadožábří (Opisthobranchia) - Nahožábří plži (Nudibranchia)
kmen Měkkýši (Mollusca) - třída Plži (Gastropoda) - Předožábří (Prosobranchia) - Plži s ulitou
kmen Měkkýši (Mollusca) - třída Mlži (Bivalvia)
kmen Ploštěnci (Platyhelminthes) - třída Ploštěnky (Turbellaria)
kmen Kroužkovci (Annelida) - třída Mnohoštětinatci (Polychaeta) - řád Rournatci (Canalipalpata)
kmen Členovci (Arthropoda) - podkmen Korýši (Crustacea) - třída Rakovci (Malacostraca) - řád Desetinožci (Decapoda) - infrařád Krabi (Brachyura)
kmen Členovci (Arthropoda) - podkmen Korýši (Crustacea) - třída Rakovci (Malacostraca) - řád Desetinožci (Decapoda) - podřád Krevety (Caridea)
kmen Žahavci (Cnidaria) - třída Korálnatci (Anthozoa) - řád Sasanky (Actiniaria)
kmen Žahavci (Cnidaria) - třída Medúzovci (Scyphozoa) - Talířovky (řád Semaeostomeae), Kořenoústky (řád Rhizostomeae)
kmen Houbovci (Porifera) - třída Rohovití (Demospongiae)

Rostliny a řasy:
říše Bacteria - kmen Cyanobacteria, říše Chromista - třída Phaeophyceae, říše Rostliny (Plantae) - oddělení Chlorophyta, kmen Rhodophyta

delfínDelfíni

Seznamte se s inteligentními mořskými savci. Nejrozšířenější jsou delfíni rodu Tursiops, ti se vyskytují i v okolí Hurghady. Delfíni mezi sebou komunikují vlastním jazykem, dokáží kategorizovat objekty, také jsou schopni vzájemně se rozpoznat a patrně mají i svá "jména". Delfíni žijí ve skupinách čítajících obvykle 5 - 15 jedinců...více >>

karetaMořské želvy - karety

Mořské želvy se liší od suchozemských tím, že mají solné žlázy. Ty jsou obdobou slzných žláz a slouží k vylučování soli z organizmu. Mořské želvy mají tvar krunýře a končetiny uzpůsobené pohybu ve vodě. Patří mezi kriticky ohrožené druhy. Jsou to jedni z nejstarších plazů na Zemi, žili zde už před více než 200 milióny let. více >>

hvězdiceHvězdice

Hvězdice tu byly stovky miliónů let před námi. Vyvinula se u nich schopnost regenerace. Například pokud hvězdice přijde o čtyři z pěti ramen a její střed těla zůstane neporušený, ramena jí opět dorostou. Pár druhů dokáže dokonce obnovit celé tělo z jediného ramene. Obvykle se jedná o noční predátory, kteří jsou během dne celkem nenápadní. více >>

lilijiceLilijice a hadice

Podobně jako hvězdice se lilijice a hadice řadí mezi Ostnokožce. Jsou to prastaří živočichové, jejichž vývoj začal už v prvohorách. Jsou aktivní zejména v noci a svým vzhledem trochu připomínají květiny. Patří sem také takzvaná Hlava Gorgony. Lilijice se liší od ostatních ostnokožců tím, že mají ústa umístěna ze shora... více >>

ježovkaJežovky

Pro ježovky je charakteristická vápenitá pevná schránka kulovitého tvaru pokrytá ostny a pětičetná symetrie. Ostny je chrání před predátory. Ovšem i přesto si s nimi dokáží poradit větší druhy ostenců nebo pyskoun obrovský zvaný Napoleon. Ostny jsou pohyblivé a mohou být ostré i tupé, krátké i velmi dlouhé a často také jedovaté. více >>

sumýšSumýši

Sumýšům se díky jejich podobě říká "mořské okurky". Podobně jako hvězdice, ježovky nebo lilijice a hadice se sumýši řadí mezi prastaré živočichy třídy Ostnokožci. Přestože jsou celkem nenápadnými a ne příliš atraktivními živočichy, můžete se o nich dozvědět mnoho zajímavých faktů, například to, že čistí mořské dno. více >>

chobotniceChobotnice

Chobotnice patří mezi Hlavonožce a můžeme je pozorovat i při potápění v Rudém moři. Tělo chobotnic je tvořeno "hlavou", ve které jsou umístěny životně důležité orgány, a osmi chapadly. Jsou považovány za velice inteligentní. Každé chapadlo má vlastní nervovou výbavu, jakýsi vlastní mozek. Chapadla jsou opatřena přísavkami... více >>

sépieSépie a olihně

Sépie jsou považovány za nejinteligentnější mezi hlavonožci. Jsou nazývány „mořskými chameleony“. Mají dokonale rozvinuté mimikry. Dalším představitelem hlavonožců jsou olihně, které jsou blízkými příbuznými legendárních krakatic. Často je vídáme mělko, seřazené v symetrické řadě, jedna vedle druhé. více >>

nahožábrý plžNahožábří plži

Nahožábří plži (Nudibranchia) jsou drobní mořští bezobratlí živočichové. V Rudém moři se vyskytuje několik set různých druhů. Jejich zbarvení je neuvěřitelně pestré. V přírodě je poměrně časté, že výrazné a neobvyklé barvy mají ti živočichové, kteří jsou jedovatí. Zajímá Vás, jak je tomu u plžů? více >>

Kotouč zubatýPlži s ulitou

Článek se věnuje živočichům podobným a příbuzným suchozemským šnekům. Málokdy máme při potápění šanci vidět tyto živočichy v akci, mnoho z nich je aktivních hlavně v noci. Někdy si můžeme na ponoru všimnout ulit či mušlí, ve kterých tito živočichové žijí. Mušle lákají řadu sběratelů, je však mnoho důvodů, proč je nesbírat. více >>

Sudanka kropenataHomolice, sudanky a tritonky

V Rudém moři nalezneme několik velmi zajímavých druhů plžů, o kterých je dobré vědět více. Jsou to plži, kteří vylučují jedy, kyseliny a nebo jsou proti jedům odolní. Jedná se o pokračování článku o plžích s ulitou. Homolice patří mezi nejjedovatější živočichy v Rudém moři, jed homolice dokáže usmrtit i člověka! více >>

Zéva velkáMlži

Mušle symbolizují moře, pojďme se však podívat, co se v nich ukrývá. Mohou to být například mlži. Jsou to bezobratlí živočichové s vnější schránkou, kterou tvoří dvě spojené lastury. Při potápění nad korálovými zahradami můžeme obdivovat pestré zévy vklíněné mezi dírkovníky, jiné mlže najdeme přilepené ve větvích rohovitek... více >>

ploštěnkaPloštěnky

Ploštěnky jsou drobní ploší červi, kteří se řadí do kmene Ploštěnci. Ty si potápěči často pletou s nahožábrými plži. V podstatě ale s nimi nemají nic společného kromě toho, že jsou jim na první pohled podobné. Jsou blíže příbuzné například tasemnici. Na rozdíl od plžů, ploštěnky dýchají celým povrchem těla. více >>

rournatecRournatci

Rournatci jsou bezobratlí červi téměř výhradně mořští. Jsou přisedlí, nepřemísťují se a budují si jakousi trubici pokrytou drobnými fragmenty písku slepenými slizem. Jejich tělo je zakončeno vějířovitými podávacími chapadly uspořádanými do kruhů či spirály. Často nacházíme různobarevné rournatce ozdobné zvané „vánoční stromky“. více >>

Krab hnědýKrabi a poustevníčci

V egyptské části Rudého moře žije mnoho různých druhů krabů a jim podobných korýšů. Vyskytují se tu spíše menší druhy krabů. Většinu z nich máte šanci vidět jen v noci! A nejen vidět, na nočním ponoru můžete také slyšet cvakání tisíců klepítek. Krabi mají vlastní pevnou schránku a poustevníčci bydlí v ulitě, kterou jim přenechal jiný živočich. více >>

kreveta a murénaKrevety

V okolí Hurghady můžeme pozorovat desítky různých druhů krevet. Setkáváme se tu zejména s drobnými čistícími krevetkami, jejichž velikost nepřesahuje dva centimetry. Obvykle se zdržují na stále stejných místech. Je třeba jen vědět, kde je hledat. Mnoho krevet žije v symbióze s jiným živočichem, např. sasankou nebo hlaváčem. více >>

Sasanka čtyřbarevnáSasanky

Při potápění v Hurghadě můžete vidět sasanky čtyřbarevné různých odstínů, ale také další druhy sasanek. Sasanky se řadí mezi žahavce, stejně jako koráli. Jsou přisedlé, mají nohu nebo disk, kterým se drží dna, a žahavá chapadla s ústy umístěnými uprostřed. Se sasankami žijí v symbióze různí živočichové i fotosyntetizující řasa zooxanthella. více >>

Medúza kořenoústkaMedúzy, žebernatky a salpy

Možná jste při potápění nebo šnorchlování v Rudém moři vpluli mezi stovky nafialovělých medúz talířovek, které se ve velkých množstvích objevují hlavně na jaře. Ale vyskytují se tu i jiní živočichové s želatinovým průsvitným tělem, kteří se zdají medúzám podobní. Pojďme se na ně podívat podrobněji. více >>

Mořské houby - HoubovciMořské houby - houbovci

Mořské houby nebo přesněji řečeno houbovci jsou jedni z nejjednodušších a nejstarších mnohobuněčných živočichů. Objevili se už před více než 500 milióny let. Řadí se do kmene zvaného Houbovci (Porifera). Houbcovci jsou živočichové říše Animalia. Houbcovci žijí přisedle na jednom místě. více >>

PláštěnciPláštěnci

V Rudém moři se vyskytují pláštěnci řazení do třídy Sumky (Ascidiacea), kteří žijí na jednom místě přisedle a nepřemísťují se. Podobně jako například koráli vytvářejí některé druhy sumek kolonie a právě tyto druhy se mohou na první pohled velmi podobat houbovcům neboli mořským houbám. více >>

Mořské rostliny a řasyMořské rostliny a řasy

Mohlo by se zdát, že rostliny na korálovém útesu nemají místo. Na první pohled si rostlin a dalších fotosyntetizujících organizmů nemusíte všimnout, ale jsou zde a hrají v ekosystému korálového útesu velmi důležitou roli. Mořské rostliny a řasy se velice významně podílejí na okysličování atmosféry. více >>

Atlas ryb Rudého moře

Klipka
Klipky - Ryby motýli, pestrá ozdoba korálových útesů
Pomec
Pomci - Jedni z nejbarevnějších obyvatel útesů
Čtverzubec
Čtverzubci - Lenivé ryby s jedovatými vnitřními orgány
Ježík
Ježíci - Ryby chráněné třemi obrannými mechanizmy
Havýš
Havýši - Bizarní rybky s ochranným krunýřem tvaru boxu
Perutýn
Perutýni - Elegantní avšak jedovatí pruhovaní predátoři
Ropušnice
Ropušnice a odranci - Nejjedovatější a maskované ryby
Štětičkovec
Štětičkovci - Drobní lovci vyhlížející z větví korálů
Kanic
Kanicové - Dobře stavění skvrnití lovci, malí i velcí
Bradáč
Bradáči, mýdloví kanicové a sapínovci - Drobní a barevní
Klaun
Sapíni a klauni - Malé rybky s početní převahou
Parmovec
Parmovci - Drobounké rybky nemají rády sluneční svit
Hlaváč
Hlaváči - Drobné rybky, které stojí za to nepřehlédnout
Slizoun
Slizouni - Malé rybky s růžky mohou být proradné
Ploskozubec
Ploskozubci - Neúnavní producenti korálového písku
Napoleon
Pyskouni a kněžíci - Od čističů až po dvoumetrové kolosy
Ostenec
Ostenci a pilníkotrnci - Ryby s ostnem na hřbetě
Bodlok
Bodloci a králíčkovci - Mají ostré bodliny u ocasní ploutve
Pruhatec
Pruhatci a Očaři - Červené ryby s velkýma očima
Parmice
Parmice - Ryby s vousy při odpočinku mění barvu
Chňapal
Chňapalové a chrochtalové - Ryby ve velkých hejnech
Mořani
Cejnovky a mořani - Oblíbené lovné ryby v hejnech
Kranas
Kranasové, makrely a tuňáci - Stříbrní lovci ve volné vodě
Barakuda
Barakudy, lulanky a jehlice - Stříbřití s válcovitým tělem
Ještěrohlavec
Písečníci a ještěrohlavci - S protáhlým tělem číhající na dně
Zploštělec
Zploštělci, dráčci, jazyky, plotosi, úhořovci a hadovci
Muréna
Murény - Hrozivě vypadající ryby s hadovitým tělem
Jehla
Jehly, mořští koníci a vějířníci - Rybky s dlouhým rypcem
Rozedranec
Rozedranci - Prapodivné rybky mají dokonalé mimikry a udičku
Netopýrník
Ostatní ryby - Netopýrníci, přísavní štítovci, štíhlice...
Klunatka
Nenápadné rybky - Klunatky, hlaváčovci, oblohlavi, sametovci...
Trnucha
Rejnoci - Paryby s plochým tělem - trnuchy, síby a parejnoci
Žralok velrybí
Žraloci - Paryby s torpédovitým tělem, obávaní predátoři moří