Asteroidea, Starfish

Gomophia egyptiaca - Hvězdice egyptská

Prastaří živočichové se schopností regenerace

1. Považujeme je za ozdobu moří, ale jsou nebezpečnými predátory

Hvězdice se řadí do kmene Ostnokožců (Echinodermata), třída Hvězdice (Asteroidea). Tito živočichové tu byli stovky miliónů let před námi. Nemůžeme říci, že v Rudém moři v Hurghadě při potápění vídáme mnoho hvězdic. Ale přesto se tu setkáváme s několika velmi zajímavými druhy. Obvykle se jedná o noční predátory, kteří jsou během dne celkem nenápadní. Jsou často zbarveni v odstínech červené. A jak jistě víte, červená složka se pod vodou ztrácí jako první, takže beze světla vypadá jejich zbarvení nevýrazně. Hvězdice mohou budit dojem, že jsou přisedlé stále na jednom místě. Ale není tomu tak. Pohybují se pomocí mnoha drobných panožek, kterými je pokryta téměř celá spodní část těla. Tyto panožky jsou poháněny hydraulickým systémem tvořeným kanálky naplněnými tekutinou. Panožky se k povrchu přisávají pomocí přilnavých chemikálií. Zespodu ve středu těla jsou umístěna také ústa a vychlípitelný žaludek. Jejich potravou jsou hlavně benetičtí bezobratlí živočichové, houby, řasy, korálové polypy nebo také mlži a plži.

Gomophia egyptiaca - Hvězdice egyptská
Gomophia egyptiaca - Hvězdice egyptská
Acanthaster planci - Hvězdice trnová koruna
Acanthaster planci - Hvězdice trnová koruna

2. Hvězdice mají rozvinutou schopnost regenerace těla

Mezi Ostnokožce se dále řadí například sumýši, hadice, lilijice nebo ježovky. Je to evolučně velice stará skupina živočichů, která se vyskytovala na Zemi už před několika sty milióny let. U těchto živočichů se vyvinula schopnost regenerace těla. Například pokud hvězdice přijde o čtyři z pěti ramen a její střed těla zůstane neporušený, ramena jí opět dorostou. Existuje také pár druhů, které dokáží obnovit střed těla z jediného ramene nebo jeho fragmentu. Hvězdice mají obvykle 5 ramen, ale vídáme i takové, kterým některé z ramen chybí nebo jim narostlo nějaké to rameno navíc. Hvězdice mají na konci každého ramene velice jednoduché „oko“, které je schopno vnímat intenzitu světla. Latinský i český název kmene Ostnokožci se skládá ze slov „trnitý, ostnatý“ a „kůže“. Také u hvězdic bývá povrch jejich těla pokryt špičatými výběžky nebo trny. Některé z trnů nebo výběžků mohou sloužit jako obrana (mohou být toxické) a jiné k očistě od nepořádku a organizmů, které se usídlili na povrchu těla hvězdice.

3. Reprodukce hvězdic může být asexuální

Různé druhy hvězdic se mohou rozmnožovat různými způsoby. Většina druhů hvězdic se rozmnožuje běžným způsobem sexuálně, tzn. jsou zde samci a samice. Existují také druhy, které jsou hermafrodity, tzn. produkují jikry i sperma. Většina druhů uvolňuje jikry a k jejich oplodnění dochází ve volné vodě. Ale najdeme i takové druhy, které se rozmnožují asexuálně - štěpením. Některé jsou schopny z jednoho ramene nebo dokonce z jeho jedno-centimetrového fragmentu obnovit celé tělo!

4. Jaké hvězdice vídáme při potápění v Hurghadě

Na korálových útesech v okolí Hurghady můžeme najít maličkou a velice nenápadnou Hvězdici kometovou (Linckia multifora). Tento druh je však velmi pozoruhodný, protože právě z jejího jediného odděleného ramene může vyrůst nový jedinec. Tyto hvězdice často vídáme s chybějícími nebo nedorostlými rameny. U tohoto druhu dochází k asexuálnímu rozmnožování, kdy hvězdice sama oddělí své rameno, které je schopné samostatného života a regenerace. Dorůstání jejího středu těla a zbylých ramen do normální velikosti trvá zhruba 10 měsíců. Dále nacházíme hvězdici červenou (Fromia Monilis) nebo hvězdici rudomořskou (Fromia Gardaqana), na jejíž varianty se můžete podívat na fotografiích. Také můžete vidět hvězdici egyptskou (Gomophia egyptiaca) zbarvenou obvykle v odstínech růžové a oranžové. Na nočních ponorech se nám párkrát podařilo narazit na velmi zvláštní druhy hvězdic jako například hvězdici Echinaster callosus.

5. Hvězdice trnová koruna, postrach útesu

Zvláštní pozornost si zaslouží hvězdice trnová koruna nebo hvězdice trnitá (Acanthaster planci). Tato hvězdice se živí zejména korálovými polypy. Do schránky tvrdého korálu, obvykle se jedná o stolové koráli rodu Acropora, vypustí trávící enzymy a následně korálové polypy vysaje. Díky tomu korál nebo jeho část odumírá a po útoku hvězdice je jako vybělený. Při přemnožení této hvězdice může dojít k vážnému poškození korálového útesu. V Hurghadě naštěstí mnoho těchto hvězdic nevídáme. Jejich nadměrný výskyt je možné hlásit organizaci HEPCA, která má za úkol ochranu korálových útesů v okolí Hurghady (více informací v angličtině zde: Crown of Thorns). Občas dochází také k organizovaným odlovům za pomoci speciálních háků, hvězdice se nikdy nedotýkejte rukou. Hvězdice je pokryta ostrými jedovatými trny, které snadno projdou měkkými tkáněmi a je velmi pravděpodobné, že jejich část zůstane v ráně a zanítí se. Poranění je velice bolestivé. Jako první pomoc pro zmírnění příznaků zánětu kůže se doporučuje použít kortizonovou mast. Je nutné dobře odstranit ostny a dezinfikovat ránu, z toho důvodu je třeba navštívit lékaře! Masivní, ale pružné tělo této hvězdice dorůstá až 50 cm a může mít až 23 ramen, můžete ji nalézt v různých barevných odstínech. I trnová koruna má několik málo přirozených nepřátel, například větší čtverzubce, některé ostence nebo velkého měkkýše tritonku (Charonia tritonis).

Linckia multifora - Hvězdice kometová
Linckia multifora - Hvězdice kometová
Gomophia egyptiaca - Hvězdice egyptská
Gomophia egyptiaca - Hvězdice egyptská
Fromia Monilis - Hvězdice červená
Fromia Monilis - Hvězdice červená
Fromia Gardaqana - Hvězdice rudomořská
Fromia Gardaqana - Hvězdice rudomořská
Fromia Gardaqana - Hvězdice rudomořská
Fromia Gardaqana - Hvězdice rudomořská
Acanthaster planci - Hvězdice trnová koruna
Acanthaster planci - Hvězdice trnová koruna
Acanthaster planci - Hvězdice trnová koruna
Acanthaster planci - Hvězdice trnová koruna
Acanthaster planci - Hvězdice trnová koruna
Acanthaster planci - Hvězdice trnová koruna
Noční hvězdice Echinaster callosus
Noční hvězdice Echinaster callosus
Hvězdice nalezená v noci
Hvězdice nalezená v noci
 

Mohlo by Vás zajímat: