Porifera, Sponges

Mořská houba - Houbovec

Mořské houby filtrují vodu

Mořské houby nebo přesněji řečeno houbovci jsou jedni z nejjednodušších a nejstarších mnohobuněčných živočichů. Objevili se už před více než 500 milióny let. Řadí se do kmene zvaného Houbovci (Porifera). Mimochodem porus znamená latinsky otvor. Houbcovci jsou živočichové říše Animalia. Nejsou to příbuzní hub říše Fungi, které známe například z lesa, i když bývají také jedovatí. Houbcovci žijí přisedle na jednom místě. Jsou dlouhověcí, mohou se dožít i více než 500 let. Mohou mít různé barvy a tvary, některé připomínají prsty, trubky, trychtýře nebo mají neidentifikovatelný bachratý tvar a také obrůstají povrchy. Jejich tělo se skládá z vnější vrstvy či kůry a vnitřní tkáně z vláknitého materiálu (zvané spongin), který může být vystužen spikulemi (jehličkami) oxidu křemičitého nebo uhličitanu vápenatého. Jejich těla jsou plná pórů a kanálů, které umožňující cirkulaci vody skrze ně. Avšak nemnoho z těch, které najdete v Rudém moři, je vhodných jako mycí houby do koupele.

1. Jak se mořské houby živí

Mořské houby nemají nervový, trávicí nebo oběhový systém, ale tyto funkce zajištují různé typy buněk. Většina typů buněk houbovců se navíc může přemísťovat v jejich tělech. A některé nespecifikované buňky se mohou měnit z jednoho typu na druhý, právě ty často migrují mezi hlavními buněčnými vrstvami. Houbovci se živí filtrováním drobných částic a organismů z vody. Spoléhají se na stálý průtok vody, který jim umožňuje obživu. Filtrují z mořské vody organické částice či nečistoty (detrit = neživá organická hmota) a také mikroskopický plankton. Živiny houby přijímají mnoha otvory ve svém těle pomocí krmných buněk opatřených řasinkami vytvářejícími proudění. Odpady jsou odváděny většími otvory, které bývají vyvýšené nebo umístěné na špičce houby. Mnoho hub také hostí endosymbionty - fotosyntetické cyanobakterie (= sinice), které přeměňují oxid uhličitý a metabolické odpady hub na cukry a kyslík.

Některé druhy hub hrají důležitou roli jako takzvaní detritivoři v potravinovém řetězci korálových útesů. Jak bylo zmíněno, recyklují detrit. Jsou schopné přetvořit neživou organickou hmotu včetně korálového hlenu produkovaného koráli na potravinu, sloužící k obživě dalších živočichů, jako jsou například různí korýši, hadice nebo červi.

Negombata magnifica - houba nádherná
Negombata magnifica - houba nádherná a plž
Houbovec
Houbovec Porifera

2. Mořské houby produkují toxiny

Houbovci produkují toxické chemické sloučeniny, které odrazují predátory nebo v některých případech likvidují přerostlé přisedlé organizmy, které je běžně porůstají. Houby jsou schopné hostit širokou škálu mikrobů a chemické sloučeniny vytvářejí ve spolupráci s nimi. Některé z těchto sloučenin mají antibiotické nebo protirakovinné účinky a mohou sloužit při výrobě léčiv. Predátory houbovců jsou například někteří nahožábří plži, kteří využívají toxiny hub pro svou vlastní obranu. Pomci císařští si třeba dokáží poradit s pro jiné živočichy nepříjemnými spikulemi, které bývají obsaženy ve tkáních hub. Tyto ryby mají silné čelisti umožňující žvýkání houby a v trávicím traktu je jídlo potaženo vrstvou hlenu, který chrání střeva před ostrými spikulemi.

3. Rozmnožování houbovců

Houbovci jsou většinou hermafrodité. Jejich gamety však dozrávají v různých časech, aby se zabránilo samooplodnění. Spermie jsou uvolňovány do volné vody, která je filtrována jinými houbami obsahujícími zralá vajíčka. Z těch se pak vylíhnou larvy, opět jsou uvolněné do vody, následně se usadí a transformují v novou mořskou houbu. Množí se i nepohlavně - pučením nového jedince z těla původního. Také z odlomené části houby může vyrůst nová houba. Houby mají výbornou schopnost regenerace.

4. Jaké mořské houby se vyskytují na útesech v okolí Hurghady

V Rudém moři na korálových útesech v okolí Hurghady můžete najít mnoho různých druhů houbovců patřících do různých řádů a čeledí. Většinou se však řadí mezi Rohovité třídy Demospongiae, která je nejrozsáhlejší a nejrozmanitější třídou kmene houbovců Porifera. Uvádím některé z nich včetně typických charakteristik konkrétního řádu:

Poecilosclerida (třída Demospongiae, podtřída Ceractinomorpha). Řád Houbovců, kteří mají kostru z drobných spikulí nebo organických vláken nebo obojí. Mnoho spikulí je spojeno dohromady. Kůra (dermis) je tvarována podle uspořádaní spikulí. Sem patří například houby Crella cyathophora, Hemimycale arabica, Iotrochota purpurea či Mycale fistulifera, která často hostí drobné medúzovce bílé barvy. V Rudém moři běžným a nápadným druhem je červená houba nádherná (Negombata magnifica). Je extrémně toxická, obsahuje latrunculin. Zatímco ryby od ní utíkají, protože při dotyku uvolní silně páchnoucí, načervenalou tekutinu, plžům hvězdnatkám čtyrbarevným slouží jako potrava.

Hadromerida (třída Demospongiae, podtřída Tetractinomorpha). Řád Houbovců, jejichž tělo má radiální strukturu. Kostru tvoří spikuly a organická vlákna. Kůra je jednoduchá. Sem patří například houby Aaptos nebo Pione vastifica.

Haplosclerida (třída Demospongiae, podtřída Ceractinomorpha). Řád Houbovců, který zahrnuje i sladkovodní formy. Kostra může být tvořena buď křemičitými spikulemi nebo organickými vlákny nebo obojím. Kůra je jednoduchá, pokud se vyskytuje. Sem patří například houby Haliclona fascigera, Callyspongia crassa, Callyspongia viridis nebo houba dýmkovitá (Callyspongia siphonella).

Dictyoceratida (třída Demospongiae, podtřída Ceractinomorpha). Řád Houbovců, které nemají žádné spikuly. Kostra je složena výhradně z organických vláken. Je přítomna tvrdá kůra. Struktura vláken je poměrně složitá. Řád zahrnuje i houby používané lidmi. Sem patří například Hyrtios erectus.

Halichondrida (třída Demospongiae, podtřída Ceractinomorpha). Řád Houbovců, které mají mnoho kosterních spikul uspořádaných nepravidelným způsobem. Vyskytuje se tenká kůra, která je často posílena spikulemi. Přítomna jsou také organická vlákna. Sem patří například Stylissa carteri. A jsou tu mnohé další....

Negombata magnifica - houba nádherná
Negombata magnifica - houba nádherná
Crella cyathophora
Crella cyathophora
Hemimycale arabica
Hemimycale arabica
Mycale fistulifera
Mycale fistulifera
Aaptos
Aaptos Sp.
Pione vastifica
Pione vastifica
Haliclona fascigera
Haliclona fascigera
Callyspongia crassa
Callyspongia crassa
Callyspongia siphonella - houba dýmkovitá
Callyspongia siphonella - houba dýmkovitá
Callyspongia viridis
Callyspongia viridis
Hyrtios erectus
Hyrtios erectus
Stylissa carteri
Stylissa carteri
Suberea
Suberea Sp.
Houbovec
Houbovec "Sponge Bob"

Mohlo by Vás zajímat: