Schyphozoa / Jellyfish

Medúza Taliřovka

Nový zdroj potravy a nebo návštěvníci z kosmu?

Možná se Vám někdy při potápění nebo šnorchlování v Rudém moři stalo, že jste vpluli mezi stovky průsvitných nafialovělých medúz talířovek ušatých vznášejících se v prostoru. Tento druh medúz můžeme vidět v okolí Hurghady nejčastěji a havně na jaře se objevují ve velkém množství. Ale vyskytují se tu i jiní živočichové s želatinovým průsvitným tělem, kteří se zdají medúzám podobní... Pojďme se na ně podívat podrobněji.

1. Medúzy se odškrcují z přisedlého polypu

Medúzovci (Jellyfish)

Nejprve k medúzám... “Klasické” medúzy se řadí mezi láčkovce (Radiata) do kmene žahavců (Cnidaria), třídy medúzovci (Schyphozoa). Mezi žahavce mimochodem řadíme také sasanky a koráli (třída Anthozoa - korálnatci) nebo polypovce (třída Hydrozoa). U korálových útesů v okolí Hurghady můžeme obvykle pozorovat několik zástupců medúz řádu kořenoústek (Rhizostomeae) nebo talířovek (Semaeostomeae).

Co se týče životního cyklu medúz, je zajímavé, že se z larvy vyvine nejprve přisedlý polyp, ze kterého se později příčně odškrcují mladé medúzy. Medúzy mají obvykle zvonovité průsvitné tělo složené z “klobouku” a žahavých chapadel. Většina medúz se vznáší ve volné vodě, ale najdeme i takové, které leží na dně. Pohyb medúz zajišťují buňky, které se dokáží smršťovat a tak nahrazují funkci svalů, ale jejich schopnost pohybu je značně omezená (nemůžete počítat s tím, že se Vám medúza vyhne!).

Živí se planktonem nebo drobnými mořskými živočichy. Chapadla medúzy bývají vybavena žahavými vlákny s jemnými ostny sloužícími k lovu. Druhy, které se obvykle vyskytují v Rudém moři, však pro člověka příliš nebezpečné nejsou. Obecně se jako první pomoc při požahání medúzou doporučuje vyjmout žahavá vlákna (nikoli holou rukou, ale např. seškrábnout žiletkou, kreditní kartou nebo vytáhnout pinzetou) a polévat teplou slanou vodou (nikoliv sladkou).

Mimochodem některé druhy medúz jsou jedlé a v čínské a japonské kuchyni jsou považovány za delikatesu. Obsahují proteiny, minerály a například také kolagen prospěšný našim kloubům.

Aurelia aurita - talířovka ušatá
Aurelia aurita - talířovka ušatá
Aurelia aurita - talířovka ušatá
Aurelia aurita - talířovka ušatá a klipky
Cassiopea andromeda - kořenoústka pobřežní
Cassiopea andromeda - kořenoústka pobřežní
Cassiopea andromeda - kořenoústka pobřežní
Cassiopea andromeda - kořenoústka pobřežní
Medúza Thysanostoma loriferum
Medúza Thysanostoma loriferum
Medúza Cephea cephea
Medúza Cephea cephea

2. Jaké druhy medúz vídáme při potápění v Hurghadě

Nejčastěji se na korálových útesech v okolí Hurghady setkáváme s nafialovělou medúzou s charakteristickým čtyřlístkem - talířovkou ušatou - Aurelia aurita (cca 10 cm). Pokud se žahavá chapadýlka v podobě krátkých vláken dotknou například Vašich rtů (kůži neprobodnou), můžete cítit žahnutí, ale pocit za chvíli ustoupí. Tyto medúzy výborně slouží jako potrava pro různé korálové rybky, například klipky a nebo také želvy.

Medúza kořenoústka pobřežní - Cassiopea andromeda (až 15 cm) leží “vzhůru nohama”, tedy spíš “hlavou dolů” v mělkých lagunách zejména tam, kde jsou podvodní travní porosty. Ve svých chapadlech obrácených nahoru ke slunci hostí zooxanthelu - jednobuněčnou fotosyntetizující řasu a někdy i několikamilimetrové korýše - vidlonožce (Idiomysis tsurnamali), kteří se rojí nad jejími chapadly.

Spíše výjmečně se setkáváme se zajímavou medúzou Thysanostoma loriferum, jejíž hlava může mít až 20 cm, avšak má 60 cm dlouhá chapadla zakončená špičkami. Další z kořenoústek vyskytujících se v Rudém moři je pěkná Cephea cephea (až 20 cm), které se říká podle jejího tvaru, pokud bychom přeložili anglický název, medúza květáková. Vyjímečně se můžeme setkat s hydromedúzou Aequorea (třída Hydrozoa - polypovci, řád Hydroida - nezmaři).

Žebernatka
Žebernatka
Hydromedúza Aequorea
Hydromedúza Aequorea
Salpy Tethys vagina
Salpy Tethys vagina
Salpy
Salpy

3. Další živočichové podobní medúzám

Žebernatky (Comb jellies)

Velice zajímavými primitivními tvory příbuznými žahavcům jsou mořské žebernatky (kmen Ctenophora z oddělení láčkovci - Radiata). Mají obvykle oválné transparentní tělo dlouhé několik centimetrů. Pohybují se pomocí kmitajících lupínků a lepivými buňkami zachycují potravu, obvykle drobné živočichy. Žebernatky upoutají Vaší pozornost tím, že mají schopnost luminiscence. Na jejich těle můžeme pozorovat problikávající pásy světel jako na kosmických lodích UFO.

Salpy (Salps)

Pokud uvidíte pod vodou na ponoru řetěz podivných želatinových válečků s tečkami na jednom konci, budou to pravděpodobně Salpy (oddělení Bilateria - dvoustranně souměrní, kmen Chordata - strunatci, podkmen Tunicata - pláštěnci, třída Thaliacea - salpy, řád Salpida - salpovci). Obvykle vytvářejí kolonie. Pohybují se pomocí stahování těla. Tak skrze něj pumpují vodu, což slouží nejen jako účinný “tryskový pohon”, ale také k přijímání potravy ve formě planktonu. Ačkoli salpy svým průsvitným tělem připomínají medúzy, řadí se mezi strunatce. Avšak strunu hřbetní mají pouze jejich larvy. Znamená to ale, že jsou biologicky blíže příbuzní třeba rybám a nikoliv medúzám. Stejně jako salpy patří mezi pláštěnce přisedlé sumky (třída Ascidiacea - např. Herdmania momus), které se také v Rudém moři vyskytují.

 

 

Mohlo by Vás zajímat: