Brachyura / Crabs, Anomura / Hermit Crabs

Krab poustevníček

Noční symfonie tisíců klepítek

1. Kde je najít a jak vypadají

I přestože je během denních ponorů často nevídáme, v egyptské části Rudého moře žije mnoho různých druhů krabů a jim podobných korýšů (kmen Arthropoda - členovci, třída Malacostraca - rakovci, řád Decapoda - desetinožci). Vyskytují se tu spíše menší druhy krabů. Některé druhy můžete najít, když víte, kam se podívat. S jinými se můžete setkat na plážích, například s krabem houslovým s očima na stopkách (Ocypode saratan), který se ukrývá ve vlhkém písku. Většinu z nich však máte šanci vidět jen v noci! A nejen vidět, na nočním ponoru, který máte šanci uskutečnit i v Hurghadě, můžete uslyšet cvakání tisíců klepítek.

Krabi mají pět párů nohou, první pár je zakončen klepety. Krabi mají vlastní pevnou schránku (exoskeleton) a poustevníčci bydlí v ulitě, kterou jim přenechal jiný živočich, tedy konkrétně některý z plžů s ulitou. Svojí schránku tak, jak rostou, vyměňují. Krabi tak, že jejich stará schránka změkne a krab se z ní vyprostí. Nabere do sebe vodu, aby se zvětšil, což způsobí, že schránka praskne. Pod ní je už nová schránka, která je po nějaký čas měkká, což umožní krabovi vyrůst. Postupně schránka tvrdne, ale krab se po tu dobu musí ukrývat. Poustevníčci si prostě přelezou do větší mušle. Krabi jsou obvykle včežravci, živí se například řasami, ale také měkkýši, jinými drobnými korýši atd. Mnoho druhů žije v symbióze s jinými mořskými živočichy.

Ocypode saratan - krab houslový - prázdná schránka
Ocypode saratan - krab houslový - prázdná schránka
Krab
Krab viděný na nočním ponoru

2. Jaké druhy krabů vídáme při potápění v Hurghadě

Podívejme se na konkrétní druhy krabů a jim příbuzných korýšů, které můžeme při potápění u korálových útesů v okolí Hurghady najít.

Koráloví krabi (Coral Crabs)

Zástupci infrařádu Brachyura jsou například různobarevní koráloví krabi (Trapeziidae). I přesto, že jsou drobní (cca 1,5 cm), můžete je vidět i během dne, pokud se dobře podíváte do tvrdých korálů Pórovníků (Pocillopora) podobných malým růžovým nebo žlutým keříčkům. Můžete tam objevit tečkovaného kraba tygrovitého (Trapezia tigrina) nebo kraba hnědého (Tetralia cavimana). Tito drobní krabi brání korál před predátory, kterými mohou být například hvězdice. Aktivní jsou samozřejmě hlavně v noci.

Občas je možné také najít prazdnou červeně zbarvenou schránku kraba měnlivého (Carpilius convexus). Tento téměř deseticentimetrový krab dokáže svými silnými klepetami "naporcovat" a zkonzumovat například Ježovku hnědoostnou (Heterocentrotus mammillatus). Na nočních ponorech jsme viděli další druhy krabů, které je obtížné vyfotografovat, protože prchají před světlem.

Tetralia cavimana - krab hnědý
Tetralia cavimana - krab hnědý
Trapezia tigrina - krab tygrovitý
Trapezia tigrina - krab tygrovitý

Pavoučí krabi (Spider Crabs)

Dále tu máme tak zvané pavoučí krabi (Majidae), se kterými se setkáváme pouze na nočních ponorech. Jsou to drobní živočichové velcí přibližně 3 centimetry. Mají tenké dlouhé nohy obrostlé štětinamy, pouze první pár s klepety je kratší. Můžeme najít kraba ostnitého (Achaeus spinosus), který opravdu vypadá jako pavouk, nebo korálového pavoučího kraba (Hyastenus sp.), který má velmi dlouhé trny mezi očima. Obvykle hledají organickou potravu na různých korálech, například na červeně zbarvených měkkých korálech z čeledi laločníkovitých. Do této čeledi patří také krab houbový (Stilbognathus longispinosus), který je maskovaný tak, že na něm vyrůstá např. houba. Dalším téměř neviditelným zástupcem je krab proměnlivý (Camposcia retusa), který má celé tělo pokryté různými mořskými organizmy.

Achaeus spinosus - krab ostnitý
Achaeus spinosus - krab ostnitý
Pavoučí krab - Hyastenus sp.
Pavoučí krab - Hyastenus sp.
Pavoučí krabi
Pavoučí krabi
Camposcia retusa - krab proměnlivý
Camposcia retusa - krab proměnlivý

Polokrabi (Squat Lobsters)

Polokrabi (Galathea) jsou opravdu maličcí tvorové, dorůstají maximálně dvou centimetrů. Pátý pár nohou je zakrnělý a slouží k čištění. Některé druhy polokrabů jsou komenzálové, tzn. neškodní příživníci živící se zbytky potravy hostitele, tím může být například lilijice nebo určitý korál.

Polokrab Galathea
Polokrab Galathea
Polokrabi Galathea
Polokrabi Galathea

Poustevníčci (Hermit Crabs)

Poustevníčky (Paguroidea) můžeme občas vidět na písčitém dně či na korálovém útesu i během dne, ale jsou aktivní hlavně v noci. Žijí v různých ulitách. Ulity během svého života mění v závislosti na své velikosti. Ulity si sami nevytváří, ale zabydlí si prázdnou ulitu po plži (může to být i ulita po nebezpečné homolici). Ulita jim slouží jako úkryt před predátory. I když se Vy, jako potápěči, přiblížíte příliš blizko, ukryjí se do ní. Tito krabi mají přerůzná zbarvení (viz fotografie). Z těch pestře zbarvených se můžeme setkat například s poustevníčkem růžovým (Calcinus rosaceus), který dorůstá pouhých 3 centimetrů. Nesbírejte, prosím, mušle či lastury, buď v nich žije nějaký plž nebo poustevníček nebo, pokud je opravdu prázdná, si ji může později některý krab poustevníček osídlit. Doporučujeme Vám přečíst si článek o tom, jak se chovat v Rudém moři.

Krab nebo poustevníček sasankový (Dardanus tinctor) patří mezi větší druhy, může dorůst až 10 centimetrů. Vidět ho můžeme pouze v noci. Žije ve velké mušli, která často obrůstá sasankami. Sasanky si krab po přestěhování do větší mušle na své nové obydlí přenáší. Symbióza je výhodná pro oba živočichy, sasanka dostává od kraba zbytky jídla a krab má prospěch z jejích žahavých chapadel.

Langusty a další (Spiny Lobsters)

V Rudém moři je možné se setkat i s dalšími korýši a to hlavně v noci. Jsou to například langusty, například Langusta rudomořská (Panulirus penicillatus) dorůstající až 35 centimetrů. Jsou tu také listonožci (Slipper Lobsters). Samostatný článek je věnován krevetám.

Calcinus rosaceus - poustevníček růžový
Calcinus rosaceus - poustevníček růžový
Calcinus rosaceus - poustevníček růžový
Calcinus rosaceus - poustevníček růžový
Poustevníček Paguroidea
Poustevníček Paguroidea
Poustevníček Paguroidea
Poustevníček Paguroidea
Poustevníček Paguroidea
Poustevníček Paguroidea
Poustevníček Paguroidea
Poustevníček Paguroidea
Dardanus tinctor - poustevníček sasankový
Dardanus tinctor - poustevníček sasankový
Dardanus tinctor - poustevníček sasankový
Dardanus tinctor - poustevníček sasankový
Panulirus penicillatus - Langusta rudomořská
Panulirus penicillatus - Langusta rudomořská
Dardanus tinctor - poustevníček sasankový
Malý poustevníček sasankový

Podívejte se také na další zástupce korýšů žijících v Rudém moři - Krevety.

 

Mohlo by Vás zajímat: