Table corals, elkhorn corals

Stolové korály

Stolové koráli, koráli připomínající paroží a rozvětvené keře

Není snad ani možné představit si korálový útes, zahradu nebo jen malý korálový blok bez korálů v podobě velkých stolů a rozvětvených keřů připomínajících paroží. Tyto koráli se řadí mezi Větevníkovité (Acroporidae) rodu Acropora. Také tu máme podobné menší keříky čeledi Pórovníkovití (Pocilloporidae) rodu Pocillopora. Všechny tyto koráli patří mezi šestičetné tvrdé koráli řádu zvaného Větevníci (Scleractinia) a hostí řasy zooxanthellae. Rostou obvykle mělko, maximálně do hloubky 20 metrů, pouze některé druhy až do 30 metrů. Polypy těchto korálů jsou malé, dorůstají velikosti přibližně 2 milimetrů a jsou aktivní většinou v noci. Větevníci se v hojné míře se vyskytují i v Rudém moři.

Stolové korály větevníci Acropora
Stolové korály větevníci Acropora
Větevníci Acropora a klipky pološkraboškové
Větevníci Acropora a klipky pološkraboškové
Větevník Acropora a hlaváč citrónový v noci
Větevník Acropora a hlaváč citrónový v noci
Větevník Acropora a klipka žebrovaná v noci
Větevník Acropora a klipka žebrovaná v noci

1. Symbionti a živočichové prospěšní korálům

Tentokrát to bude o něčem jiném než mikroskopickém endosymbiontu - řase zooxanthella, i když ta je pro tyto větevníky velmi důležitá. V okolí korálů nebo přímo na jejich větvích žijí různí živočichové. Otázkou je, zda jsou těmto korálům v něčem prospěšní? Může to tak být, ale nemusí. Máme tu samozřejmě různé korálové ryby. Některé, jako například ploskozubci nebo bodloci, okusují makrořasy rostoucí zvenčí na korálech. Díky tomu nedochází k přemnožení těchto řas. Tím pádem mohou koráli žít a krmit se pomocí drobných chapadýlek svých polypů. Stejnou funkci plní i ježovky nebo někteří býložraví plži. Často však slouží větevníci drobným rybám pouze jako úkryt před predátory a tyto rybky se živí zooplanktonem. To je případ pruhatců, sapínů a komorníků, které můžete velmi často vidět, jak se hemží kolem větevníků nebo pórovníků. Pokud se přiblížíte, skryjí se mezi jejich větvemi. Okolo větevníků se pohybují také klipky a evidentně na nich hledají potravu. Ty se ovšem mohou živit jak okusováním řas z korálů, tak i vysáváním korálových polypů. V keřích pórovníků Pocillophora se často skrývají drobní krabi nebo krevetky, které brání svými klepýtky korál před nevítanými návštěvníky.

Zajímavý je symbiotický vztah větevníků s hlaváči citrónovými. Ti se ukrývají ve větvích korálů Acropora pharaonis a podobných. Žijí buď v párech nebo v malých skupinkách. Chování tohoto hlaváče by se dalo považovat za parazitismus. Ale většina odborníků se přiklání k názoru, že se jedná o vzájemně prospěšnou symbiózu. Rybka totiž vyjídá z malé oblasti na korálu korálové polypy, aby si vytvořila místo pro své jikry. Velký a zdravý korál Acropora tím příliš netrpí. Tato teritoriální rybka na druhou stranu prospívá svému hostiteli tím, že odhání jiné dravější koráložavce. Produkuje také toxický sliz hořké chuti, kterým chrání jak sebe, tak zřejmě i korál.

2. Predátoři korálů, koráložravci a nebezpečí pro koráli

Takže korálovými polypy se mohou živit různé druhy ryb, například zmiňované klipky a další. Vraťme se ještě k ploskozubcům. Ti jsou obvykle býložraví a živí se řasami rostoucími na korálech. Ale svým zobákem mohou část větve korálu odkousnout. Později vylučují zbytky korálu jako bílý písek. Větve korálů ukusuje zejména největší mezi ploskozubci, ploskozubec vysokočelý. Dále tu máme ostence, hlavně velkého ostence nazelenalého, který je také schopen ukousnout svými silnými zuby kus korálu a nakrmit se korálovými polypy.

Dalšími koráložravci jsou hvězdice. Na tomto místě bych chtěla zmínit hvězdici trnovou korunu, která může při přemnožení vážně poškodit korálový útes (více o této hvězdici se dozvíte zde). Také někteří červi (například ploštěnky) a plži se živí koráli a to i měkkými. Když dochází k reprodukci korálů, larvy nebo gamety korálů se stávají součástí planktonu. To znamená, že většina z nich slouží jako potrava pro různé ryby i další živočichy.

Nebezpečím pro velké stolové koráli rostoucí na vrcholu útesu je mimo jiné také vlnobití. To může způsobit, že se korál nebo jeho část ulomí a sesune se na dno. A dalším rizikem je, jak známo, činnost člověka.

Pórovník Pocillophora a krab hnědý
Pórovník Pocillophora a krab hnědý
Pórovník Pocillophora a komorníci černopruzí
Pórovník Pocillophora a komorníci černopruzí
Detail větevníku Acropora
Detail větevníku Acropora
Detail větevníku Acropora
Detail větevníku Acropora

3. Stoly a paroží Acropora

Koráli zvaní větevníci rodu Acropora z čeledi Větevníkovití (Acroporidae) mívají různé tvary a formy. Mohou vytvářet velké stoly, desky nebo rozvětvené keře. Koráli stejného druhu se mohou od sebe lišit v závislosti na tom, v jakých podmínkách rostou. Zda je to v menší nebo ve větší hloubce... Koráli rodu Acropora je však možné při bližším pohledu rozeznat od jiných rodů tvrdých korálů. Je pro ně typické, že mají na špičce každé větve pouze jeden výrazný axiální koralit (tzn. obydlí korálového polypu rostoucí ve směru růstu větve), který bývá vetší než ostatní radiální korality (vyrůstající paprskovitě, do stran z větve). Tyto koráli jsou při teplotním či jiném stresu zvláště náchylné k bělení.

V Rudém moři se vyskytuje přes 50 druhů větevníků rodu Acropora a mnoho z nich dorůstá více než 1 metru. Na korálových útesech v okolí Hurghady najdete například větevník deskový (Acropora cytherea), který vytváří stoly úctyhodných rozměrů tvořené spojenými větvemi. Jako stolový korál může vypadat též větevník faraonův (Acropora pharaonis). Často však bývají jeho větve rozevřené a jedna od druhé vzdálené, takže spíš připomíná křoví, zvláště ve větších hloubkách. Větevník Acropora lamarcki se z keříku může proměnit také ve stolový korál velký až 2 metry. Dále tu je větevník křehký (Acropora muricata) obvykle připomínající paroží, stejně jako větevník Hemprichův (Acropora hemprichii). Jako keř vypadá větevník samojský (Acropora samoensis) a větevník nízký (Acropora humilis) dorůstající pouhých 20 centimetrů. A jsou tu mnohé další. Velké stolové koráli a další větevníky můžete obdivovat například na Carless Reef, ale také na mělkých potápěčských lokalitách jako je Abu Nugar.

Acropora cytherea - větevník deskový
Acropora cytherea - větevník deskový
Větevník Acropora lamarcki
Větevník Acropora lamarcki
Acropora hemprichii - větevník Hemprichův
Acropora hemprichii - větevník Hemprichův
Acropora humilis - větevník nízký
Acropora humilis - větevník nízký
Acropora pharaonis - větevník faraonův
Acropora pharaonis - větevník faraonův
Acropora pharaonis - větevník faraonův
Acropora pharaonis - větevník faraonův
Větevník Acropora parapharaonis
Větevník Acropora parapharaonis
Acropora samoensis - větevník samojský
Acropora samoensis - větevník samojský

4. Keříky Pocillophora a Stylophora

Podobní menším Acroporám jsou pórovníci (Pocillopora) z čeledi Pórovníkovití (Pocilloporidae). Vytvářejí keříky často žluté nebo růžové barvy dorůstající zhruba 30 - 40 centimetrů. Jejich větve však nejsou zakončeny jedním výrazným koralitem, ale špička bývá zaoblená s mnoha totožnými korality. Tyto koráli jsou hermafrodité. Na korálových útesech okolo Hurghady můžeme najít například pórovník členitý (Pocillopora damicornis) a pórovník drsný (Pocillopora verrucosa). V Rudém moři se také vyskytuje endemický druh korálu, další menší keř z čeledi Pórovníkovití (Pocilloporidae), pórovník Stylophora subseriata. Nebo také pórovník bodlinatý (Seriatopora hystrix) pro změnu se špičatými větvičkami.

Pocillopora damicornis - pórovník členitý
Pocillopora damicornis - pórovník členitý
Pocillopora damicornis - pórovník členitý
Pocillopora damicornis - pórovník členitý
Pocillopora verrucosa - pórovník drsný
Pocillopora verrucosa - pórovník drsný
Pórovník Stylophora subseriata
Pórovník Stylophora subseriata
Pórovník Stylophora pistillata
Stylophora pistillata - pórovník různotvarý
Seriatopora hystrix - pórovník bodlinatý
Seriatopora hystrix - pórovník bodlinatý

kmen Cnidaria - žahavci, třída Anthozoa - korálnatci, řád Scleractinia - větevníci:
- čeleď Acroporidae - větevníkovití - rod Acropora - větevník
- čeleď Pocilloporidae - pórovníkovití - rod Pocillopora - pórovník, rod Stylophora, rod Seriatopora - pórovník

 

 

Mohlo by Vás zajímat: