Brain corals, honeycomb corals

Mozkové koráli

Kulovité tvrdé koráli připomínající mozek

V Rudém moři se vyskytuje velké množství druhů tvrdých korálů, kterým se říká díky jejich podobě mozkové. Tyto koráli se podobně jako většina tvrdých korálů řadí mezi Větevníky (řád Scleractinia) a můžeme sem umístit čeledi jako jsou útesovníkovití (Faviidae), merulínovití (Merulinidae) nebo rifovníky (Lobophylliidae). Mozkové koráli se mohou dožít až 900 let a dorůst velikosti téměř 2 metrů.

1. Mozkové koráli ožívají v noci

U mozkových korálů dochází v noci k proměně. Právě tehdy přijímají potravu, vysunou svá chapadýlka a jimi filtrují z vody plankton. Celá korálová koule je jakoby “chlupatá”. Ale odehrává se tu i něco jiného... Slyšeli jste někdy o “válce korálů”? Koráli mezi sebou opravdu bojují, jde jim hlavně o místo na slunci a teplotu a čistotu vody. To mimochodem souvisí s jejich symbiózou s řasami zooxanthellae. A samozřejmě si také chtějí zajistit prostor pro další růst. Některé druhy korálů, včetně mozkových mají dva typy chapadel, jedny slouží k běžnému lapání potravy, druhými “žihadlovými” nebo “zametacími” ohmatávají okolní terén a útočí na sousední koráli. Těchto chapadel má korál jen malé množství a bývají zakončena tmavší špičkou. Agresivní chování je typické pro koráli patřící do jednoho z nejběžnějších rodů mozkových korálů Favia, tyto koráli svými prodlouženými “žihadlovými” chapadly v noci bodají jiné koráli ve svém okolí.

Útesovník (Favia) v noci
Útesovník (Favia) v noci
Útesovník (Favia) v noci
Útesovník (Favia) v noci
Útesovník (Favia) v noci
Útesovník (Favia) v noci
Útesovník (Platygyra) v noci
Útesovník (Platygyra) v noci

2. Proč koráli fluoreskují

Na fotografiích si můžete také povšimnout různých barevných variací korálů. Koráli bývají vybaveny různobarevnými fluorescenčními pigmenty. Předpokládalo se, že pigmenty slouží pouze k ochraně před slunečním zářením (něco jako opalovací krém). Ovšem koráli, které rostou ve větších hloubkách, fluoreskují také. Vědci věří, že to pomáhá jejich přátelům symbiontům - fotosynteizujícím řasám zooxanthellae. Ty tak mají díky fluorescenci zajištěno více světla, které potřebují pro fotosyntézu.

Útesovník (Platygyra) s fluorescenčním pigmentem
Útesovník (Platygyra) s fluorescenčním pigmentem
Útesovník (Platygyra) s fluorescenčním pigmentem
Útesovník (Platygyra) s fluorescenčním pigmentem
Útesovník (Platygyra) s fluorescenčním pigmentem
Útesovník (Platygyra) s fluorescenčním pigmentem
Útesovník (Platygyra) s fluorescenčním pigmentem
Útesovník (Platygyra) s fluorescenčním pigmentem

3. Jaké mozkové a jim podobné koráli se vyskytují na útesech v okolí Hurghády

Nejprve se pojďme podívat na vzájemně podobné tvrdé koráli patřící do velmi rozsáhlé čeledi Faviidae tedy útesovníků. Jsou to právě ty, kterým se obvykle říká “mozkové”, protože často narůstají do tvaru koule připomínající mozek. Máme zde koráli rodu Platygyra (běžní zástupci jsou např. útesovník Daidalův - Platygyra daedalea, útesovník lamelový - Platygyra lamellina). Pro tyto koráli je charakteristický kulovitý tvar zbrázděný spletí chodbiček připomínající bludiště. Podobný tvar mají také koráli rodu Favia, Favites nebo Goniastrea, jejichž povrch většinou připomíná spíše plástve medu (např. útesovník plástvový - Favia favus...). Uprostřed “pláství” si můžete všimnout drobných úst. Neplatí ale, že vždy tyto koráli vytvářejí kouli, mohou také obrůstat pevné povrchy. Záleží na tom, jaké mají podmínky. Mezi útesovníkovité patří třeba také na první pohled zcela nepodobný korál Echinopora fruticulosa. Poněkud se také vymyká útesovník výčnělkový (Favia stelligera), který vytváří obrovské kopce, takže byste ho mohli mylně považovat za dírkovník. Dále tu jsou například velmi podobné koráli čeledi Merulinidae - merulínovití, takzvané merulíny, spadající do stejného podřádu Faviina atd. Nejde nám o to, zařadit přesně určitý korál. V tomto případě je určení druhu pro laika velmi obtížné a možná i pro odborníka, pokud si s sebou neodnese kousek do laboratoře. Tyto koráli jsou tak rozmanité, že dokonce koráli stejného druhu mohou vypadat na odlišně. Všimněte si však, jak jsou tyto koráli na první pohled jeden druhému podobné, třeba tvarem korálu, a jak se v drobných detailech liší, hlavně svými korality - obydlími jednotlivých korálových polypů,.... nebo naopak ;-).

Útesovník (Platygyra sp.)
Útesovník (Platygyra sp.)
Útesovník (Platygyra sp.)
Útesovník (Platygyra sp.)
Útesovník (Platygyra sp.)
Útesovník (Platygyra sp.)
Útesovník (Platygyra sp.)
Obří útesovník na vrcholku útesu (Platygyra sp.)
Útesovník (Platygyra sp.)
Útesovník (Platygyra sp.)
Útesovník (Favia sp.)
Útesovník (Favia sp.)
Útesovník (Favia sp.)
Útesovník (Favia sp.)
Útesovník (Favia sp.)
Útesovník (Favia sp.)
Útesovník (Favia sp.)
Útesovník (Favia sp.)
Útesovník (Favia sp.)
Útesovník (Favia sp.)
Favia favus - útesovník plástvový
Favia favus - útesovník plástvový
Útesovník Echinopora fruticulosa
Útesovník Echinopora fruticulosa
Favia stelligera - útesovník výčnělkový
Favia stelligera - útesovník výčnělkový
Favia stelligera - útesovník výčnělkový
Favia stelligera - útesovník výčnělkový
Útesovník (Goniastrea sp.)
Útesovník (Goniastrea sp.)
Útesovník (Goniastrea sp.)
Útesovník (Goniastrea sp.)

Mozkovým korálům z čeledi útesovníků jsou podobné koráli čeledi Lobophylliidae rodu Lobophyllia takzvané rifovníky. Ty na svém povrchu také formují tvary podobné plástvím medu. Taxonomie korálů se stále vyvíjí. Například v roce 2012 byla vytvořena samostatná čeleď Lobophylliidae pro indo-pacifické koráli dříve spadající do podřádu Faviina, čeledi rifovníkovití Mussidae. Čeleď Mussidae je však nyní určena pouze pro koráli atlantické. Je tu tedy stále šance, že i při potápění na korálových útesech v Egyptě v okolí Hurghady objevíte nějaký nový druh ;-).

Rifovník (Lobophyllia sp.)
Rifovník (Lobophyllia sp.)
Rifovník (Lobophyllia sp.)
Rifovník (Lobophyllia sp.)
Neidentifikovaný tvrdý korál podobný mozku
Neidentifikovaný tvrdý korál podobný mozku
Neidentifikovaný tvrdý korál podobný mozku
Neidentifikovaný tvrdý korál podobný mozku

kmen Cnidaria - žahavci, třída Anthozoa - korálnatci, řád Scleractinia - větevníci:
- podřád Faviina, čeleď Faviidae - útesovníkovití - rod Platygyra - útesovník, rod Favia - útesovník, rod Favites - útesovník, rod Goniastrea - útesovník, rod Echinopora - útesovník
- podřád Faviina, čeleď Merulinidae - merulínovití, merulína
- čeleď Lobophylliidae - rod Lobophyllia - rifovník

 

Mohlo by Vás zajímat: