Broccoli corals, soft corals

Brokolicové koráli, laločníci

Laločníci s vysoce rozvinutou symbiózou s řasou zooxanthellae

Potkali jste někdy na ponoru v Rudém moři želvu? Jestli ano, možná Vám připadalo, že se po korálovém útesu pohybuje jako slon v porcelánu. Kareta vráží do stolových korálů, vyrývá mlže a také konzumuje koráli, konkrétně laločníky Litophyton arboreum. Avšak i takoví živočichové mají v mořském ekosystému své místo. Nejenže mohou regulovat populaci jiných organizmů a zajistit tak různorodost korálového útesu. Ale také umožňují řasám zooxanthellae dostat se díky okusování korálů do volné vody. Řasa si pak může "osídlit” například nově vznikající korál takového druhu, který s ní vytváří symbiotický vztah a nezbytně ji potřebuje pro svou existenci.

1. Jak koráli získávají řasu zooxalthellae

Zastavme se na chvíli blíže u toho, jak to je s nabýváním životně důležitého symbionta korálů. Řasa zooxanthella jako taková nebývá obsažena v zárodečných buňkách (gametách) korálů. Ale mladé koráli jí musí získat a obvykle jí získávají z volné vody. Ve vodě není mnoho volně plovoucí zooxanthelly, protože ta preferuje být pod ochranou svého hostitele. Je tedy třeba, aby se řasa do volné vody nějakým způsobem průběžně dostávala, aby ji měli šanci získat ti, co jí zrovna potřebují. Jak to tedy funguje? Živočichové hostící zooxanthellae (např. různé druhy korálů, medúzy, zévy a mořské sasanky) slouží jako potrava pro jiné živočichy. Koráli tak díky tomu získávají zooxanthellae například z výkalů těchto koráložravých živočichů. Což je i případ naší želvy. Znamená to také, že koráli mohou přijímat kromě planktonu i ve vodě rozptýlenou organickou hmotu. Je také zajímavé, že řasa plovoucí ve volné vodě si vybírá a spíše obsadí korál s nulovou nebo nižší koncentrací zooxanthellae. Kromě toho může korál během svého života získat více druhů zooxanthellae. Kvůli stresu způsobenému například rostoucí teplotou vody nebo znečištěním začne korál zooxanthellu vylučovat. Což má za následek jeho bělení. Ale pokud přežije, mohou být jeho tkáně znovu naplněny jinou zooxanthellou. Otázkou je, co s tím vším mají společného všudypřítomné "hleny", podle kterých můžete karetu požírající laločník Litophyton arboreum objevit.

Kareta požírá laločník Litophyton arboreum
Kareta požírá laločník Litophyton arboreum
Laločník Litophyton arboreum
Laločník Litophyton arboreum

2. O laločníku nazývaném brokolicový korál

Laločník Litophyton arboreum je velice blízkým příbuzným pěkných pestrobarevných laločníků rodu Dendronephthya. Stejně jako oni se řadí do čeledi Laločníkovití (Nephtheidae) a tedy mezi osmičetné měkké koráli řádu Laločníci (Alcyonacea). Také podobně vypadá. Tento laločník však nedostal do vínku pestré barvy, ale pro změnu řasu zooxanthellu. Laločníci Litophyton arboreum mají béžovou, někdy nažloutlou nebo nazelenalou barvu a nemají ostnatý vzhled, který by odrazoval predátory. I když nejsou tak barevné, vypadají pěkně, když vlají v proudu. Dorůstají přibližně 80 centimetrů. Rostou obvykle v menších hloubkách zhruba do 25 metrů. Tito laločníci jsou hojně rozšířeni na korálových útesech v okolí Hurghády. Ve větším množství je najdete při potápění na mělčích platech třeba kolem ostrova Abu Ramada. Hojní jsou také na potápěčských lokalitách na sever od Hurghady na Carless Reef, Umm Gamar a Shaabruhr Umm Gamar, kde vytvářejí společně s tvrdými koráli větevníky rozlehlé korálové zahrady.

Laločník Litophyton arboreum se rozmnožuje dvakrát ročně. Oddělené samčí a samičí kolonie vypouštějí gamety do volné vody. Zajímavé je, že jeho zárodečné samičí buňky (vajíčka) již obsahují řasy zooxanthellae, dostává se do nich už při jejich vývoji! To znamená, že nově vznikající korál tohoto druhu už nemusí řasu získávat z volné vody. Laločník Litophyton arboreum dosáhl tedy vysoce rozvinuté a jedinečné úrovně interakce se svou symbiotickou řasou. A podobně jako laločník Dendronephthya hemprichi má tak konkurenční výhodu při rozmnožování.

Vědecké studie ukazují, že celá řada měkkých korálů je schopna se aktivně bránit proti mnoha mořským mikrobům a látky z nich extrahované mají protizánětlivé účinky. Koráli produkují a vylučují hlen, který je chrání. Tím způsobem selektivně redukují nebo podporují růst rozmanitých planktonických mikrobů v jejich okolí. Výzkum odhalil, že z laločníku Litophyton arboreum je možné izolovat organickou sloučeninu (litopharbol), která má antimikrobiální a navíc protirakovinové účinky. Existuje tak možnost jejího využití v medicíně. Takže si naše želva může pochutnat na zdravé podvodní brokolici.

Laločník Litophyton arboreum
Laločník Litophyton arboreum
Laločník Litophyton arboreum
Laločník Litophyton arboreum
Laločník Litophyton arboreum
Laločník Litophyton arboreum
Laločník Litophyton arboreum
Laločník Litophyton arboreum
Laločník Litophyton arboreum
Laločník Litophyton arboreum
Laločník Litophyton arboreum
Laločník Litophyton arboreum

kmen Cnidaria - žahavci, třída Anthozoa - korálnatci, řád Alcyonacea - laločníci:
- čeleď Nephtheidae - laločníkovití - rod Litophyton - laločník

Mohlo by Vás zajímat: