Cherry Blossom Corals

laločník Siphonogorgia

Půvab měkkých korálů rostoucích ve stínu

V Rudém moři najdeme další zajímavé laločníky patřící do řádu Alcyonacea, i když ne v tak hojném počtu jako rohovitky z čeledi Melithaeidae nebo laločníky z čeledi Nephtheidae (Laločníkovití). Jsou to měkké koráli čeledi Nidaliidae. Což je velká smíšená skupina korálů, u kterých se předpokládá, že se vyvinuli ze společného předka. Do této skupiny se řadí přerůzné koráli, je to jakýsi mix. Některé jsou tak trochu podobné rohovitkám, jiné spíše laločníkovitým. Tyto koráli nehostí symbiotickou řasu zooxanthellu a živí se zejména zooplanktonem.

1. Koráli připomínající rozkvetlou třešeň

Na korálových útesech okolo Hurghady máte šanci nalézt koráli rodu Siphonogorgia. Jednomu z nich, laločníku Siphonogorgia godeffroyi, se říká korál rozkvetlé třešně (Cherry Blossom Coral). A opravdu tak trochu kvetoucí strom připomíná. Polypy v podobě světlých osmiramenných kvítků se shlukují na špičkách červených větví korálu do malých skupinek. Na fotografiích můžete porovnat, jak korál vypadá s otevřenými a zavřenými polypy. Pokud korál zrovna neloví potravu, drobné větve obsypané polypy jsou svěšené dolů. Jeden takový korál vyrůstá ze stěny například na potápěčské lokalitě Sakhwa Abu Galawa.

Laločník Siphonogorgia godeffroyi
Laločník Siphonogorgia godeffroyi loví
Laločník Siphonogorgia godeffroyi
Laločník Siphonogorgia godeffroyi odpočívá
Laločník Siphonogorgia godeffroyi
Laločník Siphonogorgia godeffroyi loví
Laločník Siphonogorgia godeffroyi
Laločník Siphonogorgia godeffroyi odpočívá

2. Další zástupci čeledi Nidaliidae

Dalším zástupcem z čeledi Nidaliidae, který se v Rudém moři vyskytuje, je žlutooranžová Siphonogorgia variabilis. Můžete si všimnout, že polypy nemůže tento korál zcela zatáhnout. Velký exemplář se nalézá například v jednom “okénku” na lokalitě El Aruk Diana. A jistě tu jsou i mnozí další zástupci čeledi Nidaliidae. Takže pokud nebudete schopni měkký korál nikam zařadit, možná bude patřit právě sem.

Tyto koráli rostou obvykle v hloubkách mezi 10 a 20 metry na skalních římsách, na svazích korálových útesů, pod převisy a na vstupech do jeskyněk, kde mají šanci lovit v proudu plankton. Na těchto laločnících můžete občas nalézt přichycené lilijice nebo vpletené hadice. Podle některých biologů patří tyto koráli do rodu Chironephthya a nikoliv do rodu Siphonogorgia. Klasifikace korálů se stále vyvíjí a objevují se nové druhy.

Laločník Siphonogorgia variabilis
Laločník Siphonogorgia variabilis
Laločník Siphonogorgia variabilis
Laločník Siphonogorgia variabilis
Laločník Siphonogorgia variabilis
Laločník Siphonogorgia variabilis
Laločník Siphonogorgia variabilis
Laločník Siphonogorgia variabilis
Laločník Siphonogorgia juvenile
Mladý laločník Siphonogorgia
Laločník Siphonogorgia sp.
Laločník Siphonogorgia sp.
Laločník Nidaliidae
Neidentifikovanný laločník (Nidaliidae)
Laločník Nidaliidae
Neidentifikovanný laločník (Nidaliidae)

kmen Cnidaria - žahavci, třída Anthozoa - korálnatci, řád Alcyonacea - laločníci:
- čeleď Nidaliidae - rod Siphonogorgia, rod Chironephthya

 

Mohlo by Vás zajímat: