Sphyraenidae, Fistulariidae a Belonidae

Sphyraena barracuda - Soltýn barakuda

Stříbrní predátoři s dlouhým válcovitým tělem

1. Co se stříbřitě bliští, mohou barakudy považovat za svou kořist

Čeleď Soltýnovitých (Sphyraenidae, Barracudas) známe jako barakudy. Několik druhů těchto dravých ryb se vyskytuje také v egyptské části Rudého moře. Tyto ryby mají pověst pro potápěče nebezpečných dravců, ale jsou v podstatě plaché. Jen stříbřitý odlesk je může zmást, takže mohou považovat část potápěčské výstroje za svou kořist. Mladé barakudy se drží ve velkých hejnech. Dospělí jedinci jsou často samotářští. Všechny druhy mají protáhlé stříbřité tělo a zploštělou hlavou s velkými ústy opatřenými ostrými tesákovitými zuby. Při lovu se barakudy spoléhají na překvapení, kterého docílí díky zrychlení na více než 40 km za hodinu. Jejich kořistí jsou různé druhy ryb včetně jiných dravců, které jsou schopny svými tesáky roztrhat na kusy.

2. Jaké soltýny vídáme při potápění v Hurghadě

Na útesech v okolí Hurghady často vidíme Soltýna žlutoocasého (Sphyraena flavicauda) dlouhého až 45 centimetrů. Můžeme se setkat se Soltýnem barakudou (Sphyraena barracuda) dorůstajícím až 190 centimetrů a také Soltýnem černoploutvým (Sphyraena qenie) dlouhým až 130 centimetrů. Zejména na mělčích lokalitách například na vraku Belina můžeme pozorovat velká hejna mladých soltýnů.

Sphyraena barracuda - Soltýn barakuda
Sphyraena barracuda - Soltýn barakuda
Sphyraena flavicauda - Soltýn žlutoocasý
Sphyraena flavicauda - Soltýn žlutoocasý
Sphyraena qenie  - Soltýn černoploutvý
Sphyraena qenie - Soltýn černoploutvý
Hejno mladých soltýnů
Hejno mladých soltýnů

Lulanky (Fistulariidae, Cornetfish)

Lulanky z čeledí Lulankovitých mají s barakudami společné jen to, že mají protáhlé stříbřité tělo a jsou masožravci. Při potápění se často setkáváme s Lulankou Commersonovou (Fistularia commersonii), která dorůstá až 150 centimetrů. Vzhledem ke svým drobným zaobleným ústům se živí malými rybkami nebo bezobratlými živočichy. Tyto lulanky můžeme často vidět v menších skupinkách. Dokáží také změnit barvu tak, aby splynuly s prostředím, z jednolitě stříbřitých se mění na pruhované. Dokážou velmi dobře manévrovat, například když se přiblížíte, lulanka couvne.

Fistularia commersonii - Lulanka Commersonova
Fistularia commersonii - Lulanka Commersonova
Fistularia commersonii - Lulanka Commersonova
Fistularia commersonii - Lulanka Commersonova

Jehlice (Belonidae, Needlefish)

Dlouhé stříbřité tělo mají také ryby z čeledi Jehlicovitých. Jehlice mají dlouhá zašpičatělá ústa připomínající zobák ostrý jako kopí, na který je třeba dávat si pozor. Najdeme je těsně pod hladinou, kde se maskují pod stříbřitým odleskem vln. Jejich potravou jsou hlavně menší rybky. V okolí Hurghady se vyskytuje Jehlice krokodýlí (Tylosurus crocodilus) dorůstající až 150 centimetrů.

Tylosurus crocodilus - Jehlice krokodýlí
Tylosurus crocodilus - Jehlice krokodýlí
Tylosurus crocodilus - Jehlice krokodýlí
Tylosurus crocodilus - Jehlice krokodýlí
 

Atlas ryb Rudého moře

Klipka
Klipky - Ryby motýli, pestrá ozdoba korálových útesů
Pomec
Pomci - Jedni z nejbarevnějších obyvatel útesů
Čtverzubec
Čtverzubci - Lenivé ryby s jedovatými vnitřními orgány
Ježík
Ježíci - Ryby chráněné třemi obrannými mechanizmy
Havýš
Havýši - Bizarní rybky s ochranným krunýřem tvaru boxu
Perutýn
Perutýni - Elegantní avšak jedovatí pruhovaní predátoři
Ropušnice
Ropušnice a odranci - Nejjedovatější a maskované ryby
Štětičkovec
Štětičkovci - Drobní lovci vyhlížející z větví korálů
Kanic
Kanicové - Dobře stavění skvrnití lovci, malí i velcí
Bradáč
Bradáči, mýdloví kanicové a sapínovci - Drobní a barevní
Klaun
Sapíni a klauni - Malé rybky s početní převahou
Parmovec
Parmovci - Drobounké rybky nemají rády sluneční svit
Hlaváč
Hlaváči - Drobné rybky, které stojí za to nepřehlédnout
Slizoun
Slizouni - Malé rybky s růžky mohou být proradné
Ploskozubec
Ploskozubci - Neúnavní producenti korálového písku
Napoleon
Pyskouni a kněžíci - Od čističů až po dvoumetrové kolosy
Ostenec
Ostenci a pilníkotrnci - Ryby s ostnem na hřbetě
Bodlok
Bodloci a králíčkovci - Mají ostré bodliny u ocasní ploutve
Pruhatec
Pruhatci a Očaři - Červené ryby s velkýma očima
Parmice
Parmice - Ryby s vousy při odpočinku mění barvu
Chňapal
Chňapalové a chrochtalové - Ryby ve velkých hejnech
Mořani
Cejnovky a mořani - Oblíbené lovné ryby v hejnech
Kranas
Kranasové, makrely a tuňáci - Stříbrní lovci ve volné vodě
Barakuda
Barakudy, lulanky a jehlice - Stříbřití s válcovitým tělem
Ještěrohlavec
Písečníci a ještěrohlavci - S protáhlým tělem číhající na dně
Zploštělec
Zploštělci, dráčci, jazyky, plotosi, úhořovci a hadovci
Muréna
Murény - Hrozivě vypadající ryby s hadovitým tělem
Jehla
Jehly, mořští koníci a vějířníci - Rybky s dlouhým rypcem
Rozedranec
Rozedranci - Prapodivné rybky mají dokonalé mimikry a udičku
Netopýrník
Ostatní ryby - Netopýrníci, přísavní štítovci, štíhlice...
Klunatka
Nenápadné rybky - Klunatky, hlaváčovci, oblohlavi, sametovci...
Trnucha
Rejnoci - Paryby s plochým tělem - trnuchy, síby a parejnoci
Žralok velrybí
Žraloci - Paryby s torpédovitým tělem, obávaní predátoři moří

Mohlo by Vás zajímat: