Pokud budete korálový útes jen pozorovat, neublíží vám. Jen velmi málo druhů je agresivních vůči potápěčům. Na této stránce naleznete přehled nebezpečných živočichů, se kterými se můžete setkat při potápění nebo šnorchlování v Egyptě v Rudém moři.

Scorpion fish - Ropušnice Ropušnice a Odranci

Tyto ryby mají na hřbetě ostré trny spojené jedovou žlázou. Slouží jim jako obranný prostředek, v případě že se ryba cítí ohrožená, trny napřímí. Kromě toho jsou tyto ryby nebezpečné tím, že jsou na první pohled těžko rozeznatelné od okolního útesu, kde číhají nepozorováni na svou kořist – drobné korýše a rybky. Odranec se v angličtině označuje jako „stone fish“ – ryba kámen a opravdu je často od kamene k nerozeznání. Proto je třeba dávat pozor, abyste na takovou rybu nedopatřením nešlápli a při potápění se útesu raději vůbec nedotýkejte.
Zajímavým druhem ropušnice je tak zvaný Red Sea Walkman – Inimikus filamentosus, který se prochází po písečném dně pomocí tří paprsků předních ploutví, které vypadají jako pařátky. Jako varování roztahuje pestré plochy prsních a ocasní ploutve, připomínající motýlí křídla. Mimochodem je také velice jedovatý.
Jako první pomoc při zranění se doporučuje ponořit zasažené místo na několik hodin do horké vody (60° – 70°), což denaturalizuje bílkovinnou složku jedu. A podat léky proti bolesti, jedná se o velice bolestivé poranění. Jsou známy i fatální případy! Problémem pro potápěče může být neadekvátní reakce na bolest pod vodou.
Další informace a fotografie různých druhů: Ryby Rudého moře: Ropušnice a odranci
 

Lion fish - PerutýnPerutýni

Perutýni také patří do skupiny ropušnicovitých. Jejich vzhled a způsob života je poněkud odlišný. Co mají společného je hřbetní ploutev vybavená jedovými trny. Během dne je možné perutýny spatřit nejčastěji „sedící“ pod různými převisy v útesu. V noci loví svou kořist, kterou jsou u perutýnů ohnivých nejčastěji drobné rybky – parmovci, či u perutýnů ostnatých drobní korýši. Tito lovci obývají často také vraky lodí.
Jako první pomoc se doporučuje ponořit zasažené místo do horké vody, což denaturalizuje bílkovinnou složku jedu. A podat léky proti bolesti, jedná se o velice bolestivé poranění.
Další informace a fotografie různých druhů: Ryby Rudého moře: Perutýni
 

Muray - Muréna Murény

Murény v nás mohou vzbuzovat respekt díky hadovitému tvaru těla, jejich kůže je holá bez šupin a pokrytá vrstvou slizu. Murény nemají prsní ploutve, hřbetní a řitní ploutev je spojená a vytváří lem po délce celého těla. Muréna obrovská, která se hojně vyskytuje v Rudém moři, dorůstá délky až 3 metrů. Murény sami o sobě na člověka neútočí, ani nedisponují jedovými zuby či ostny. Pokud však murénu budete dráždit, může dojít k bolestivému pokousání ostrými dozadu zahnutými zuby. Murény se živí lovem menších ryb, na lov se vydávají zejména v noci, během dne je možné je spatřit zejména sedící v děrách útesu.
Další informace a fotografie různých druhů: Ryby Rudého moře: Murény
 

Blue Spotted Stingray - Trnucha modroskvrnná Rejnoci

Rejnoci patří mezi paryby, ty mají místo kostí chrupavky, což dodává jejich tělu pružnost. V Rudém moři je hojně rozšířená trnucha modroskvrnná, která má na ocase dva jedové trny určené k obraně. Živí se drobnými korýši a rybami, které vyhrabává z písečného dna. V zimních měsících vyplouvají na mělčí plata i větší druhy trnuch, například trnucha jemenská, která díky svým rozměrům budí respekt. Na svém masivním ocase má také jedové trny. Občas je možné potkat parejnoka levhartího. Tento parejnok užívá elektrický výboj k omráčení své kořisti – drobých korýšů, měkkýšů a rybek.
Další informace a fotografie různých druhů: Paryby Rudého moře: Rejnoci
 

ZralokŽraloci 

Stejně jako rejnoky řadíme žraloky mezi paryby. Žraloky je možné spatřit nejčastěji okolo útesů na otevřeném moři, kam se potápěči dostanou na safari lodích. Obvykle je možné vidět žraloky bělocípé, dlouhoploutvé, spanilé, liščí, ale i kladivouny. Za potenciálně nebezpečné lze považovat zejména žraloky dlouhoploutvé a tygří, kteří mimo jiné loví při hladině želvy a nemocné delfíny. Menší druhy žraloků jsou obvykle plaché.
Napadení člověka žralokem není v Egyptě v Rudém moři příliš časté. Nedonesla se k nám jakákoli informace o napadení přístrojového potápěče žralokem. Důrazně nedoporučujeme šnorchlování se žraloky.
Další informace a fotografie různých druhů: Paryby Rudého moře: Žraloci, Žralok lagunový
 

Trigger Fish - Ostenec Ostenci

Tyto ryby patří mezi nejagresivnější v Rudém moři a to zejména v měsících červenec až září, kdy nastává doba jejich rozmnožování. Ostenec hloubí své hnízdo trychtýřovitého tvaru v písečném dně a brání celý vodní sloupec nad ním až k hladině. Proto v případě, že do jeho teritoria vstoupíte, doporučuje se prchat vodorovným směrem a chránit se ploutvemi. Případy, kdy se ostenec zakousne do ploutve potápěče, jsou relativně časté. Ostenec titan (nebo také nazelenalý), kterého lze považovat za nejagresivnější rybu Rudého moře, dorůstá velikosti až 75 cm.
Další informace a fotografie různých druhů: Ryby Rudého moře: Ostenci
 

Ježovka Ježovky

Poranění ježovkou hrozí zejména při vstupu do vody. Ježovky žijí mezi kameny a k  nejčastějším poraněním patří právě zabodnutí trnů ježovky černé do bosé nohy. Jedná se o velice bolestivé poranění, trny ježovky jsou velice křehké, takže je téměř nemožné je z rány vlastními silami vytáhnout. Zhruba 3 dny potrvá, než bolest pomine a tělo zbylé části ježovky vstřebá.
Jako první pomoc se doporučuje ponořit zranění do horké vody. Dále opatrně pinzetou odstranit viditelné ostny, ale pozor jsou křehké a obvykle jejich část zůstane v ráně. Aplikujte antiseptické roztoky nebo volně prodejné antibiotické masti. Hrozí následná infekce, doporučujeme vyhledat lékaře.
Další informace a fotografie různých druhů: Živočichové Rudého moře: Ježovky
 

HomoliceHomolice

Největší nebezpečí představují právě homolice!!! Jedná se o plže žijícího v pěkné kónické ulitě. Většinou leží zahrabaní v písku a vyčuhuje jen vlnící se sifon, který si ryby snadno mohou splést s červem. Aby si plž udržel rybu v dostatečné vzdálenosti od své působivé schránky, zasáhne ji svým jedovým ostnem, který je spojen s jeho tělem dlouhým vláknem. Jed homolice je vysoce účinná směs nervových jedů - conotoxin, která obsahuje také látky, urychlující činnost srdce, čímž je zajištěn rychlý a fatální účinek. I z těchto důvodů vás varujeme před sběrem schránek mořských živočichů.
Další informace: Živočichové Rudého moře: Homolice, sudanky a tritonky
 

Fire Coral - Žahavka Žahavé koráli

Další nebezpečí představují i samotní koráli, zejména žahavky, které dokážou způsobit velice bolestivé popáleniny, jejichž zhojení trvá mnoho dní. Také proto, prosím, nelámejte koráli jako suvenýry a nešnorchlujte v Egyptě nad příliš mělkými korálovými útesy.
Jako první pomoc doporučujeme ošetřit slabou kyselinou (např. ocet, citron), potírat dlouho. Je třeba udržovat poranění čisté a suché, případně podat léky proti bolesti.
Další informace a fotografie: Koráli Rudého moře: Ohnivé koráli, žahavky
 

Puffer Fish - Čtverzubec Ostatní nebezpečné ryby a živočichové

Ježíci, čtverzubci, mořské jazyky - tyto ryby produkují na svou obranu toxiny, hrozí otrava při požití při neprofesionální přípravě jako pokrm (ryba fugu).
Plotos pruhovaný – tento úhořovec má v hřebetní a prsních ploutvých jedové ostny. Bodnutí je extrémně bolestivé. Doporučuje se ponořit zranění do horké vody. Často je možné spatřit husté hejno mladých plotosů, hledajících potravu v písku. 
Hvězdice trnová koruna – je pokryta jedovatými ostny. Jako první pomoc na kožní podráždění je možné použít kortizonovou mast. Pro odstranění trnů z rány je nutná návštěva lékaře.
Další informace a fotografie: Ryby Rudého moře: Čtverzubci, Ryby Rudého moře: Zploštělci, dráčci, jazyky, plotosi, úhořovci a hadovci, Živočichové Rudého moře: Hvězdice
  
Podívejte se také na informace na DAN - Divers Alert Network (v angličtině).
  

Mohlo by Vás zajímat: