PADIPADI - Profesional Association of Diving Instructors (Profesionální asociace potápěčských instruktorů) je největší organizace svého druhu na světě. Sdružuje více než 130.000 instruktorů potápění a více než 6000 potápěčských center operujících ve více než 180 zemích světa. Prostřednictvím této organizace je vystaveno 55% všech světových potápěčských certifikátů. Kromě určování a monitorování bezpečnostních norem výuky potápění, asociace publikuje výukové materiály ve 26 světových jazycích, které jsou celosvětově jednotné a tak vzbuzují nejvyšší důvěru. Z těchto důvodů je cetrifikát - kvalifikační karta získaná po absolvování kurzu celosvětově platná a bez časového ohraničení.

Systém výuky je postavený tak, že následující stupně kurzů rozvíjí praktické dovednosti a dále rozšiřují teoretické znalosti potápěče. Specializační kurzy dávají možnost vybrat si směr rozvoje, který odpovídá Vašim zájmům. Potápěčské znalosti jsou poskytovány v atraktivní formě přístupné nejen dospělým, ale i mládeži a dětem.

Více o PADI se můžete dozvědět na www.padi.com.
  

Struktura kurzů PADI:

Systém kurzů PADI