Na kurzech potápění OWD se často setkáváme s dotazem "Na jak dlouho mi bude stačit láhev s kyslíkem?". Samozřejmě na samém počátku základního kurzu potápění to svědčí pouze o neznalosti tématu. Ale pokud otázku položí certifikovaný potápěč, znamená to nedostatky v samotném potápěčském výcviku.

Co potápěči dýchají pod vodou?Co dýcháme během potápění?

Nejbezpečnější bude užívat termín "dýchací směs". Během základního potápěčského kurzu OWD budete jako dýchací směs používat vzduch, který je stlačen v potápěčské láhvi pod tlakem přibližně 200 bar. Faktem je, že většina rekreačních potápěčů dýchá pod vodou vzduch.

Další dýchací směsi používané při potápění jsou: nitrox, trimix a také pouze za určitých podmínek kyslík. Aby potápěči mohli používat tyto směsi, musí na to mít opravnění.

Nitrox (EAN - Enriched Air Nitrox)

Jedná se o vzduch, který je obohacený o kyslík. Dusík, plyn tvořící 79% vzduchu, ohraničuje náš bezdekompresní limit (bezzastavkový čas), tedy čas, který můžeme strávit pod vodou bez nutnosti dekompresních zastávek při vynořování se. Pokud část dusíku v dýchací směsi nahradíme kyslíkem, bezdekompresní limit se nám prodlouží. Tedy čím méně dusíku máme ve směsi, tím více tam bude kyslíku a tím delší bude náš časový limit ponoru. Může se zdát, že je to ideální řešení. A tak to také je, pokud potápěči vědí (učí se to během kurzu - specializace Enriched Air Diver), že je kyslík pod parciálním tlakem vyšším než 1,4 ata (nouzově 1,6 ata) toxický pro náš centrální nervový systém. Z toho plyne, že vyšší obsah kyslíku v dýchací směsi, který nám prodlužuje bezdekompresní limit, nám zároveň snižuje maximální hloubku, které můžeme během ponoru dosáhnout. To znamená, že čím více kyslíku ve směsi je, tím máme delší bezdekompresní čas a zároveň nižší operační hloubku v porovnání s potápěním se vzduchem.

Pokud se chcete potápět s nitroxem, je třeba absolvovat příslušný kurz a vždy samostatně zkontrolovat obsah kyslíku ve směsi za pomoci kyslíkového analyzátoru.

Nepopiratelnými výhodami nitroxu jsou:

- delší bezdekompresní čas (v porovnání s bezdekompresními časy ponorů se vzduchem)

- zkrácení povrchových intervalů (času stráveného nad hladinou), což má význam při sérii několika ponorů během jednoho dne (například během potápěčského safari)

V našem potápěčském centru v Hurghadě máte možnost objednat nitrox a kyslíkový analyzátor je na lodi vždy k dispozici.

Rekreační potápěči mohou užívat dýchací směs s obsahem maximálně 40% kyslíku. Standardní směsi jsou EAN32 a EAN36, což odpovídá směsím o obsahu 32% a 36% kyslíku.

Trimix (TMX)

Jedná se o dýchací směs, která se skládá za tří plynů - dusík, kyslík a helium. Tato směs se používá během technických - dekompresních ponorů. Protože je kyslík při větším parciálním tlaku toxický a dusík silně narkotický, limituje to jejich obsah v dýchací směsi. Proto se částečně nahrazují heliem a tak získáváme trimix - směs pro hloubkové ponory, při kterých jsou nezbytné dekompresní zastavky. Jakou zvolit směs se potápěči učí během kurzů technického potápění. Občas si mohou rekreační potápěči i na potápěčských lodích v Hurghadě všimnout lahví s nápisem například TMX 16/50, což označuje směs o obsahu 16% kyslíku a 50% helia. Obsah dusíku se neudává, ale snadno ho můžeme dopočítat: 34%. Součet musí být samozřejmě 100%.

Kyslík v potápění

Kyslík je pod parciálním tlakem vyšším než 1,6 ata toxický pro centrální nervový systém. Překročení tohoto limitu hrozí křečemi, jejichž následkem bývá utonutí potápěče. Čistý kyslík používají techničtí potápěči během poslední etapy dekompresního ponoru v maximální hloubce 6 metrů. Slouží to ke zkrácení času dekompresní zastávky čili ke zkrácení času pro bezpečné vynoření potápěče z hloubkového ponoru. Aby bylo možné používat při potápění čistý kyslík, je třeba být patřičně proškolený v průběhu kurzů technického potápění.

Rekreační potápěči používají jako dýchací směs vzduch nebo nitrox (EAN) do 40% kyslíku ve směsi.

Techničtí potápěči mohou užívat trimix (TMX), dále vysoké směsi nitroxu obsahující více než 40% kyslíku a také čistý kyslík během poslední etapy dekompresního ponoru v malé hloubce.

Pokud si v novinách nebo na internetovém portálu přečtěte nebo v diskusním pořadu uslyšíte o rekreačním potápěči, který se potápěl s "bombou s kyslíkem", mělo by to ve Vás vzbudit ostražitost a pochybnosti - autor textu určitě není expertem v oblasti potápění.

V potápěčském centru v Hurghadě Vás během kurzů potápění naučíme, jaké dýchací směsi používat - jak naplánovat jejich složení a také jak si je zkontrolovat.

Autor článku: Ewa Krawiec

Mohlo by Vás zajímat: