Velká část pobřeží Hurghady je chráněna ostrovy, především největším z nich - Velkým Giftunem. To znamená, že tvoří přírodní bariéru a moře je mezi břehem a ostrovy více méně klidné a také nepříliš hluboké. Ovšem venkovní, severovýchodní strany ostrovů Velký a Malý Giftun a také Abu Ramada jsou vystaveny vlnám a proudům přicházejícím z otevřeného moře. A stěny útesů zde padají do velkých hloubek.

Fanadira

Ponory pro zkušené potápěče v Hurghadě

Najdeme tu několik zajímavých potápěčských lokalit, které nejsou příliš často navštěvované. Ptáte se proč? Jedním, ale ne tím hlavním důvodem je, že na lokalitách není možné zakotvit ani za dobrého, to znamená bezvětrného, počasí. Způsob, jakým musí lodi v Rudém moři kotvit, tedy navazovat lana na připravených kotvištích, není použitelný právě kvůli vlnám a proudům od severu. Proud by loď tlačil přímo na útes. Co je podstatné, jedná se o hluboké lokality, kde se často vyskytují silné proudy. Takže se pro běžný "hurghádský potápěčský byznys", kdy je na lodi množství turistů chystajících se poprvé v životě do vody, příliš nehodí. Aby tu měl ponor smysl, je možné udělat jen tak zvaný pick-up drift, kdy vstupujeme do vody z nezakotvené lodi a nastupujeme také na nezakotvenou. A v čem jsou tyto lokality zajímavé a přitažlivé? Odpověď je nasnadě, je to právě proud, který útesu přináší živiny, takže stěny jsou bohaté na korály, můžeme vidět velké vějíře rohovitek (gorgonií) a množství dalších měkkých a tvrdých korálů obklopených červenými bradáči šupinoploutvými. Drží se tu hejna chňapalů, která jsou potravou pro dravce jako jsou kranasové, barakudy, ale i žraloci.

Jak se na takových lokalitách potápíme

Takže ráno vyjíždíme, plavba trvá něco přes hodinu. Ještě po cestě se připravujeme na ponor. Do vody vyskakujeme na signál kapitána z nezakotvené lodi, bez dlouhého otálení se zanořujeme u stěny a pak už se jen vezeme s proudem a rozhlížíme se, či uvidíme něco zajímavého... Na konci ponoru střílíme bójku (obvykle stačí, když vystřelí jednu bóji potápěčský průvodce), držíme se blízko sebe a plaveme směrem od stěny v hloubce přibližně 5 - 6 metrů s bójí nad hlavou tak daleko, aby nás loď, která při nástupu potápěčů nemůže manévrovat, mohla bezpečně nabrat. Proto se vynořujeme dál od korálového útesu. Bóji máme nejen proto, aby nás viděla naše loď, ale také proto, že by kolem mohly projíždět další lodi. A pak čekáme na hladině, až se k nám přiblíží naše loď. Posádka nám dá pokyn a hodí lano, pomocí kterého se přitáhneme k výstupovému žebříku a jeden za druhým vystupujeme na loď.

Zde máme několik zajímavých míst k potápění v Hurghadě

Potápěčské lokality pro náročné - mapaU ostrova Velký Giftun najdeme lokalitu zvanou Shaab Pinky, kde můžeme potkat velké hejno zelených bodloků krátkonosých nebo síbu skvrnitou. Ponor začíná nad hlubokou stěnou, pokračujeme západním směrem, kde najdeme mělké plato. U Malého Giftunu je místo zvané Fandira s písečným platem přibližně na 30 metrech, které později přechází do hluboké stěny porostlé rohovitkami s množstvím převisů a puklin, které najdeme i v menších hloubkách, obydlených murénami a perutýny. A konečně u ostrova Abu Ramada je lokalita nazvaná prostě North Abu Ramada, kde máme v severozápadní části plato, ale směrem na východ padá hluboká stěna. Na špičce útesu ještě nad platem, u kterého začínáme ponor, se drží velké hejno chňapalů dvouskvrnných.

A pokud bychom pokračovali podél ostrovů směrem na jihovýchod, najdeme další zajímavé hluboké lokality, kde už je možno normálně kotvit. U Velkého Giftunu Hamdu (neboli Stone Beach), u Malého Giftunu Erg Somayu a dále Police Station (nebo prostě Small Giftun) a konečně u ostrova Abu Ramada je to Shaab Ayman (jeskyňka se spícími žraloky), Erg Abu Ramada a Cave Abu Ramada.

Takže pokud Vás lákají proudové ponory a pohled do hlubin, jste zváni.
  

Autor textu/fotografií: Pavla Charousková